Aanmeldingen / Inschrijvingen

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. 
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. 


Kennismaken

Voor ouders die geïnteresseerd zijn in onze school houden wij speciale informatiebijeenkomsten. Op de informatiebijeenkomst vertellen we over ons onderwijs en activiteiten en maakt u kennis met enkele leerlingen en het gebouw. Ook krijgt u de gelegenheid om de school te bekijken en vragen te stellen. Wij kijken er naar uit om u te verwelkomen in onze school!

U kunt contact opnemen.

e-mail info@obs-deglobe.nl
of telefoon (020 410 1627)

Is you child going to be 4 years old soon and are you looking for a primairy school for your child? Would you like to know more about de Globe? Please contact us for more information: info@obs-deglobe.nl

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

·       Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).

·       Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.

·       Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen zijn.

·       Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.

·       Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.

·       Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding.

·       Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

 

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

1.     uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;

2.     uw kind zit op een IKC;

3.     de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;

4.     u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

 

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: \bboamsterdam.nl  Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

· --   kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december 2015                            t/m 6 maart 2019

· --   kinderen geboren tussen 1 januari t/m 30 april  2016                           t/m woensdag 5 juni 2019

--kinderen geboren tussen 1 mei t/m 31 augustus 2016                            
 t/m vrijdag 1 nov. 2019 

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

 Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.

 

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

     
a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de             voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool; voor de               Globe zijn dat voorschool Globe en voorschool de Kikker.

b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC)          waar de school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;

3.    
De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd

4.    
Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er voor alle aangemelde kinderen plaats is op onze basisschool. 

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken. 

Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen

Door hier te klikken kunt u de uitgebreide brief lezen over de aanmeldingsprocedure.

Meer informatie Voor meer informatie kunt u de website bezoeken: amsterdam.nl/naardebasisschool, contact met ons opnemen of de brochure hieronder raadplegen. Naast de brochure vindt u hieronder ook een aanmeldingsformulier mocht u uw exemplaar kwijt zijn of mocht u pas naar Amsterdam zijn verhuisd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl