Schoolverzuim

Wat te doen als uw kind ziek is?

Als uw kind door ziekte niet naar school kan, dan moet u dit dezelfde ochtend doorgeven voor 9:30 uur. Dit kan door een telefoontje of op school zelf. Als uw kind afwezig is en wij hebben geen bericht ontvangen, dan nemen wij contact met u op. Als dat niet lukt, nemen wij na 3 dagen afwezigheid contact op met de leerplichtambtenaar en het LAS (Leerling Administratie Systeem). Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten vragen wij een briefje van de ouders. Kinderen die langer dan drie weken ziek thuis zijn, kunnen thuis onderwijs krijgen. Het adres van deze stichting vindt u in de lijst 'belangrijke adressen' in de schoolgids.

Te laat komen

- Om 08.30 uur gaat de eerste bel en gaan de deuren van de hoofdingang, wintertuin en de tribunetrap open.

- Om 08.35 uur worden de deuren van de hoofdingang, wintertuin en de tribunetrap gesloten.

- Leerlingen die na 08.35 uur op school komen, zijn te laat en worden bij de luie trap opgevangen. Kinderen/ouders die op de valreep binnenkomen mogen direct naar de luie trap.

- Om 08.45 uur worden alle leerlingen die tussen 08.35 uur en 08.45 uur op school zijn gekomen naar hun klassen gestuurd of gebracht.  De kinderen van groep 1/2 , 3 en de Nieuwkomers klas worden gebracht, de andere kinderen lopen zelf naar hun eigen lokaal. Zij krijgen een ‘blauwe kaart’ mee zodat de leerkracht weet dat ze vanaf de verzamelplek komen.

- Daarna worden de namen van deze leerlingen door de degene die de kinderen opgevangen heeft in het verzuimoverzicht geregistreerd.

- Kinderen die na 8.45 arriveren moet een te-laat briefje halen.

Eventuele inhoudelijke vragen/opmerkingen van ouders worden door de directie en IB afgehandeld


Consequenties:  

1.  Alle leerlingen die te laat komen worden hier door de collega’s bij de voordeur op aangesproken. De leerling wordt verzocht de volgende keer op tijd te zijn. Als ouders brengen, worden ook zij hierop aangesproken.

2.  Als een leerling 3 keer te laat komt:
De administratie informeert ouders over het meermaals te laat komen en meldt dat hun kind op tijd moet komen. 

3.  Als een leerling 6 keer te laat komt:
De administratie stuurt, uit naam van de directeur, een waarschuwingsbrief naar de ouders (zie bijlage 1).

4.  Als een leerling 9 keer of vaker te laat komt:
- De administratie informeert de directie.
- De directie informeert de leerplichtambtenaar.
- De directie nodigt ouders uit voor een gesprek.

 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl