Aanvragen van verlof

Voor het verlenen van verlof gelden zeer strikte regels. De wet onderscheidt twee vormen van verlof:

  1. Aanvragen voor buitengewoon verlof, zoals bijvoorbeeld voor een huwelijk, jubileum of begrafenis in de familie.
  2. Aanvragen voor extra vakantieverlof.

Aanvragen voor verlof worden ingediend bij de directie van de school. Aanvragen voor verlof van minder dan 10 dagen moeten door de directie worden beoordeeld op de wettelijke voorschriften. Aanvragen voor verlof van langer dan 10 dagen worden beoordeeld door de leerplichtambtenaar. Extra vakantieverlof moet minimaal vier weken van tevoren bij de directie worden aangevraagd.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl