Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een officiële, gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad brengt advies uit over beslissingen van het bestuur en zaken die in school van belang zijn. De medezeggenschapsraad komt 6x per schooljaar bijeen. De leden worden voor een periode van twee jaar gekozen.

De huidige leden van de OMR zijn: 
Judith Blom
Ülkü Öztürk
Akhtar Imambuks
Saïda Lakbiach

De leden van de PMR zijn: 
Thirsa Nanne
Bernadet Zents

U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via het volgende e-mailadres: mr@obs-deglobe.nl. De ouders van de MR zijn via omr@obs-deglobe.nl te bereiken.


Via het mededelingenscherm, de nieuwsbrief en bijeenkomsten houden we u op de hoogte.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl