Schooltijden en vrije dagen

Wanneer wordt uw kind op school verwacht? Wat moet u doen als uw kind ziek is of als u voor een bijzondere gelegenheid vrij wilt vragen? Dat leggen wij hieronder uit.


Continurooster

van 8.30 uur tot 14.00 uur op school
De leerlingen blijven gedurende de dag op school; ze gaan niet naar huis voor de middagpauze. De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde.

In de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk hun lunch. Uiteraard krijgen ze tijd genoeg om lekker te bewegen: bij goed weer buiten en (als het echt niet anders kan) binnen. Dit doen ze onder deskundige begeleiding van medewerkers van de organisatie Brood & Spelen.

Wat als uw kind ziek is of naar de dokter moet?

Geeft u het alstublieft onmiddellijk aan ons door als uw kind ziek is. Stuur een absentiemelding via de app (social schools) of bel dezelfde ochtend vóór 9:30 uur 020-4101627.
Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, vragen wij een briefje van de ouders. 

Na school

Voor de naschoolse opvang komt ‘t Zonnehoekje de kinderen om 14.05 uur ophalen van school. Wilt u hiervan gebruik maken? Meer informatie is te vinden via hun website.

Vrije dagen

De leerlingen zijn vrij van school tijdens vakantiedagen en tijdens studiedagen voor het personeel. De school maakt jaarlijks een overzicht van deze vrije dagen.

DatumVakantie/lesvrij
18-10-2021 t/m 22-10-2021Herfstvakantie
Dinsdag 09-11-2021 Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 3-12-2021V.a. 12.00 vrij, Sinterklaasviering
Vrijdag 11-02-2022 Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 24-12-2021 V.a. 12.00 u vrij
27-12-2021 t/m 7-1-2022Kerstvakantie
Vrijdag 11-2-2022 Studiedag, leerlingen vrij
21-2-2022 t/m 25-2-2022 Voorjaarsvakantie
Woensdag 23-03-2022Studiedag, leerlingen vrij
Donderdag 14-4-2022Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 15-4-2022 Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Maandag 18-4-2022 Tweede Paasdag, leerlingen vrij
Vrijdag 22-4-2022 V.a. 12.00 u vrij, koningsspelen
25-4-2022 t/m 6-5-2022 Meivakantie
26-5-2022 en 27-5-2022 Hemelvaart
6-6-2022 Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij
Maandag 20-6-2022 Studiedag, leerlingen vrij
Vrijdag 15-7-2022 Leerlingen vrij, start zomervakantie

Verlof buiten de vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen voor uw kind buiten de hierboven genoemde vrije dagen. Volgens de wet krijgt u het verlof alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis in de familie). Zit u in zo’n bijzondere situatie? Neemt u dan Contact op met de schooldirectie. Doe dat (behalve natuurlijk als gaat om een begrafenis) meer dan vier weken voordat u het verlof wilt laten ingaan.