Schooltijden en vrije dagen

Wanneer wordt uw kind op school verwacht? Wat moet u doen als uw kind ziek is of als u voor een bijzondere gelegenheid vrij wilt vragen? Dat leggen wij hieronder uit.


Continurooster

van 8.35 uur tot 14.05 uur op school
De leerlingen blijven gedurende de dag op school; ze gaan niet naar huis voor de middagpauze. De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde.

In de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk hun lunch. Uiteraard krijgen ze tijd genoeg om lekker te bewegen: bij goed weer buiten en (als het echt niet anders kan) binnen. Dit doen ze onder deskundige begeleiding van medewerkers van de organisatie Brood & Spelen.

Wat als uw kind ziek is of naar de dokter moet?

Geeft u het alstublieft onmiddellijk aan ons door als uw kind ziek is. Stuur een absentiemelding via de app (social schools) of bel dezelfde ochtend vóór 9:30 uur 020-4101627.
Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, vragen wij een briefje van de ouders. 

Na school

Voor de naschoolse opvang komt ‘t Zonnehoekje de kinderen om 14.05 uur ophalen van school. Wilt u hiervan gebruik maken? Meer informatie is te vinden via hun website.

Vrije dagen

De leerlingen zijn vrij van school tijdens vakantiedagen en tijdens studiedagen voor het personeel. De school maakt jaarlijks een overzicht van deze vrije dagen.

DatumVakantie/lesvrij
donderdag 27-8-2020V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
maandag 5-10-2020Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 9-10-2020V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
12-10-2020 t/m 16-10-2020Herfstvakantie
dinsdag 17-11-2020Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 4-12-2020V.a. 12.00 vrij, Sinterklaasviering
vrijdag 18-12-2020V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
21-12-2020 t/m 1-1-2021Kerstvakantie
woensdag 27-1-2021Studiedag, leerlingen vrij
22-2-2021 t/m 26-2-2021Voorjaarsvakantie
maandag 1-3-2021V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
donderdag 1-4-2021Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 2-4-2021Goede vrijdag (studiedag), leerlingen vrij
maandag 5-4-2021Tweede Paasdag
vrijdag 23-4-2021V.a. 12.00 u vrij, koningsspelen
26-4-2021 t/m 7-5-2021Meivakantie
13-5-2021 t/m 14-5-2021Hemelvaart
maandag 24-5-2021Tweede Pinksterdag
dinsdag 8-6-2021Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 9-7-2021Start zomervakantie, leerlingen vrij

Verlof buiten de vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen voor uw kind buiten de hierboven genoemde vrije dagen. Volgens de wet krijgt u het verlof alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis in de familie). Zit u in zo’n bijzondere situatie? Neemt u dan Contact op met de schooldirectie. Doe dat (behalve natuurlijk als gaat om een begrafenis) meer dan vier weken voordat u het verlof wilt laten ingaan.