Schooltijden en vrije dagen

Wanneer wordt uw kind op school verwacht? Wat moet u doen als uw kind ziek is of als u voor een bijzondere gelegenheid vrij wilt vragen? Dat leggen wij hieronder uit.


Continurooster

van 8.35 uur tot 14.05 uur op school
De leerlingen blijven gedurende de dag op school; ze gaan niet naar huis voor de middagpauze. De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde.

In de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk hun lunch. Uiteraard krijgen ze tijd genoeg om lekker te bewegen: bij goed weer buiten en (als het echt niet anders kan) binnen. Dit doen ze onder deskundige begeleiding van medewerkers van de organisatie Brood & Spelen.

Wat als uw kind ziek is of naar de dokter moet?

Geeft u het alstublieft onmiddellijk aan ons door als uw kind ziek is. Bel dezelfde ochtend vóór 9:30 uur 020-4101627.
Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, vragen wij een briefje van de ouders. 

Na school

Voor de naschoolse opvang komt [naam organisatie] de kinderen om 14.05 uur afhalen van school. Wilt u hiervan gebruik maken? Meer informatie is te vinden via [url van de organisatie].

Vrije dagen

De leerlingen zijn vrij van school tijdens vakantiedagen en tijdens studiedagen voor het personeel. De school maakt jaarlijks een overzicht van deze vrije dagen.

DatumVakantie/lesvrij
maandag 26-08-2019Studiedag, leerlingen vrij
maandag 23-09-2019Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 18-10-2019V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
21-10-2019 t/m 25-10-2019Herfstvakantie
zaterdag 5-12-2020Leerlingen 12.00 uur vrij
23-12-2019 t/m 3-1-2020Kerstvakantie
maandag 6-1-2020V.a. 12.00 u vrij, studiemiddag
vrijdag 7-2-2020Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 14-2-2020Leerlingen 12.00 u vrij, studiemiddag
17-2-2020 t/m 21-2-2020Voorjaarsvakantie
donderdag 9-4-2020Studiedag, leerlingen vrij
13-4-2020Tweede Paasdag
vrijdag 24-4-2020Leerlingen 12.00 u vrij, studiemiddag
27-4-2020 t/m 5-5-2020Meivakantie
21-5-2020 en 22-5-2020Hemelvaart
1-6-2020Tweede Pinksterdag
dinsdag 2-6-2020Studiedag, leerlingen vrij
vrijdag 3-7-2020Leerlingen 12.00 u vrij, start zomervakantie

Verlof buiten de vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen voor uw kind buiten de hierboven genoemde vrije dagen. Volgens de wet krijgt u het verlof alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis in de familie). Zit u in zo’n bijzondere situatie? Neemt u dan Contact op met de schooldirectie. Doe dat (behalve natuurlijk als gaat om een begrafenis) meer dan vier weken voordat u het verlof wilt laten ingaan.