Schooltijden en vrije dagen

Wanneer wordt uw kind op school verwacht? Wat moet u doen als uw kind ziek is of als u voor een bijzondere gelegenheid vrij wilt vragen? Dat leggen wij hieronder uit.


Continurooster

5 gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
De leerlingen blijven gedurende de dag op school; ze gaan niet naar huis voor de middagpauze. De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde.

In de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk hun lunch. Uiteraard krijgen ze tijd genoeg om lekker te bewegen: bij goed weer buiten en (als het echt niet anders kan) binnen. Dit doen ze onder deskundige begeleiding van leerkrachten en ouders.

Wat als uw kind ziek is of naar de dokter moet?

Geeft u het alstublieft onmiddellijk aan ons door als uw kind ziek is. Stuur een absentiemelding via de app (social schools) of bel dezelfde ochtend vóór 9:30 uur 020-4101627.
Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, vragen wij een briefje van de ouders. 

Na school

Voor de naschoolse opvang komt ‘t Zonnehoekje de kinderen om 14.00 uur ophalen van school. Wilt u hiervan gebruik maken? Meer informatie is te vinden via hun website.

Vrije dagen

De leerlingen zijn vrij van school tijdens vakantiedagen en tijdens studiedagen voor het personeel. De school maakt jaarlijks een overzicht van deze vrije dagen.

DatumVakantie/lesvrij
Woensdag 5-10-2022Studiedag, kinderen vrij
Donderdag 6-10-2022Studiedag, kinderen vrij
15-10-2022 t/m 23-10-2022Herfstvakantie
Maandag 28-11-2022Studiedag, kinderen vrij
Maandag 5-12-2022Sinterklaasviering, kinderen vanaf 12u vrij
Vrijdag 23-12-2022Kinderen vanaf 12u vrij
24-12-2022 t/m 8-1-2023Kerstvakantie
Vrijdag 10-2-2023Studiedag, kinderen vrij
25-2-2023 t/m 5-3-2023Voorjaarsvakantie
Donderdag 6-4-2023Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 7-4-2023Goede Vrijdag, kinderen vrij
Maandag 10-4-2023Tweede Paasdag, kinderen vrij
Donderdag 20-4-2023Koningsspelen, kinderen vanaf 12u vrij
22-4-2023 t/m 7-5-2023Meivakantie
18-5-2023 & 19-5-2023Hemelvaart, alle kinderen vrij
29-5-2023Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
Dinsdag 20-6-2023Studiedag, kinderen vrij
Vrijdag 21-7-2023Kinderen vrij, start zomervakantie

Verlof buiten de vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen voor uw kind buiten de hierboven genoemde vrije dagen. Volgens de wet krijgt u het verlof alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis in de familie). Zit u in zo’n bijzondere situatie? Neemt u dan Contact op met de schooldirectie. Doe dat (behalve natuurlijk als gaat om een begrafenis) meer dan vier weken voordat u het verlof wilt laten ingaan.