Schooltijden en vrije dagen

Wanneer wordt uw kind op school verwacht? Wat moet u doen als uw kind ziek is of als u voor een bijzondere gelegenheid vrij wilt vragen? Dat leggen wij hieronder uit.


Continurooster

5 gelijke schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur
De leerlingen blijven gedurende de dag op school; ze gaan niet naar huis voor de middagpauze. De schooltijden zijn van maandag t/m vrijdag hetzelfde.

In de middagpauze eten de kinderen gezamenlijk hun lunch. Uiteraard krijgen ze tijd genoeg om lekker te bewegen: bij goed weer buiten en (als het echt niet anders kan) binnen. Dit doen ze onder deskundige begeleiding van leerkrachten en ouders.

Wat als uw kind ziek is of naar de dokter moet?

Geeft u het alstublieft onmiddellijk aan ons door als uw kind ziek is. Stuur een absentiemelding via de app (social schools) of bel dezelfde ochtend vóór 9:30 uur 020-4101627.
Van kinderen die onder schooltijd naar de dokter of tandarts moeten, vragen wij een briefje van de ouders. 

Na school

Voor de naschoolse opvang komt ‘t Zonnehoekje de kinderen om 14.00 uur ophalen van school. Wilt u hiervan gebruik maken? Meer informatie is te vinden via hun website.

Vrije dagen

De leerlingen zijn vrij van school tijdens vakantiedagen en tijdens studiedagen voor het personeel. De school maakt jaarlijks een overzicht van deze vrije dagen.

DatumVakantie/lesvrij
Donderdag 12-10-2023Studiedag, alle leerlingen vrij
21-10-2023 t/m 29-10-2023Herfstvakantie
Dinsdag 07-11-2023Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 vrij
Dinsdag 05-12-2023Sinterklaasviering, alle kinderen vanaf 12.00 vrij
Woensdag 6-12-2023Studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 22-12-2023Kerstvakantie, alle leerlingen vanaf 12u vrij
23-12-2023 t/m 7-1-2024Kerstvakantie
Woensdag 31-01-2024Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 vrij
17-02-2024 t/m 25-02-2024Voorjaarsvakantie
Maandag 26-02-2024Studiedag, alle leerlingen vrij
Donderdag 28-03-2024Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 vrij
Vrijdag 29-03-2024Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Maandag 01-04-2024Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 19-04-2024Studiedag, alle leerlingen vrij
27-04-2024 t/m 12-05-2024Meivakantie
Maandag 20-05-2024Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij
Maandag 03-06-2024Studiemiddag, alle leerlingen vanaf 12.00 vrij
Dinsdag 02-7-2024 Studiedag, alle leerlingen vrij
Vrijdag 19-07-2024 Start zomervakantie, alle leerlingen vrij

Verlof buiten de vrije dagen

U kunt vrije dagen aanvragen voor uw kind buiten de hierboven genoemde vrije dagen. Volgens de wet krijgt u het verlof alleen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld bij een huwelijk of een begrafenis in de familie). Zit u in zo’n bijzondere situatie? Neemt u dan Contact op met de schooldirectie. Doe dat (behalve natuurlijk als gaat om een begrafenis) meer dan vier weken voordat u het verlof wilt laten ingaan.