Wilt u als ouder helpen? 

De Globe is blij met de betrokkenheid van ouders! Wij verwelkomen uw belangstelling of uw hulp op verschillende momenten in het jaar.


Voor alle ouders

Aan het begin van het schooljaar, in september, zijn er ouderavonden. Ook later in het jaar zijn er informatieavonden. Verder voeren de leerkrachten drie keer per jaar tienminutengesprekken met de ouders: in november, in februari/maart en in juni/juli

Daarnaast schakelt de school de ouders graag in als luizenouders of leesouders. 

Wilt u op vaste tijden meedenken over het reilen en zeilen van de school? Misschien is de medezeggenschapsraad dan iets voor u. Wilt u helpen bij het organiseren van feestelijke gebeurtenissen of meedenken over actuele onderwerpen? Word dan lid van de ouderraad.

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen in de school. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de schoolleiding wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De raad kan ook zelf (en ongevraagd) zijn mening geven aan het bestuur of de schoolleiding.

De MR geeft dus adviezen en beslist mee. Bij sommige onderwerpen heeft de raad alleen adviesrecht: hij geeft advies, maar het bestuur en/of de schoolleiding hoeven het advies niet over te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld bij inkrimping of uitbreiding van de school, of bij het ontslag van een schooldirecteur. Bij andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht: besluiten kunnen dan niet worden genomen zonder instemming van de MR. Dit geldt bijvoorbeeld bij verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school of bij een fusie.

Meer informatie over de MR? Mail naar mr@obs-deglobe.nl

De ouderraad

De ouderraad ondersteunt bij de organisatie van leuke activiteiten in de school, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Ook denkt de ouderraad mee over actuele onderwerpen die spelen binnen de school. 

De activiteiten worden – samen met andere extra activiteiten zoals schoolreisjes, museumbezoek en lessen in Artis – betaald uit de bijdrage die ouders jaarlijks betalen. Het geld wordt dus gebruikt om het leren nog leuker te maken en om een gezellige en fijne sfeer op school te creëren. De ouderraad beheert samen met de directie het geld uit de ouderbijdrage. Op dit moment is de hoogte van het bedrag 55 euro per kind per jaar (groep 1 t/m 7). Voor groep 8 is het schoolgeld 25 euro, omdat geld voor het schoolkamp apart in rekening wordt gebracht. 

De ouderbijdrage kan met de stadspas worden betaald.Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage? Neem dan contact op met de school.