Uw kind is van harte welkom in groep 1

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u nader met ons kennismaken? Of wilt u uw kind inschrijven? U bent van harte welkom!


Onderwijsaanbod in groep 1

De kinderen op de Globe starten met leeftijdsgenoten in groep 1. Dat is een bewuste keuze. In het eerste schooljaar bieden wij de kinderen een intensief taalaanbod. Door onder andere dagelijks interactief voorlezen, lesjes in kleine en grote kring, vrij spel en begeleid spel in de hoeken, ontwikkelen de kinderen een grote woordenschat.

Tegelijkertijd leren ze samen te spelen in een groep, wat de basis legt voor samen werken, samen leren. Samen leren spelen is samen leren leven.

In groep 1 leren de kinderen wennen aan de schoolse routines. Ze leren steeds zelfstandiger te worden. Ook daarmee wordt de basis gelegd voor het verdere leren na groep 1.

Voorschool

Aan de Globe zijn twee voorschoolgroepen verbonden van Impuls; VVE De Globe en VVE De Kikker. Er is een samenwerking met deze twee groepen. Het is de beste voorbereiding op de basisschool. Ook uw peuter is nieuwsgierig en daarom is spelen voor hem de natuurlijke manier om de wereld te ontdekken.

Bij Impuls krijgt uw kind alle ruimte om te spelen, leren en groeien. Samen met andere kinderen uit de buurt en onder begeleiding van zorgzame pedagogische medewerkers. Meer informatie over het programma, rondleidingen en aanmeldingen en contactgegevens vindt u op de website van impuls.

Bij een aantal activiteiten in de groepen 1 van de Globe doen de kinderen van de voorschool mee en er is uitwisseling over de thema’s. Voor kinderen die vanuit die voorscholen naar de Globe gaan, is er in groep 1 twee maal per week een begeleider die komt ondersteunen. Zo worden ze goed begeleid bij de overgang naar de basisschool.

Wilt u nader kennis maken met De Globe?

Normaal houden we ongeveer eens per maand informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. 

Vanwege de corona-maatregelen is het echter voor ons niet mogelijk om grote groepen door de school te leiden. U kunt uw interesse nog steeds kenbaar maken via 020-4101627 of info@obs-deglobe.nl. We maken dan met u een persoonlijke afspraak om kennis te maken en de school te bekijken. U bent nog steeds van harte welkom!

U wilt uw kind aanmelden voor De Globe?

U wilt uw kind aanmelden voor onze school? Dat kan met het voorkeursformulier dat u van de gemeente Amsterdam ontving toen uw kind 3 jaar werd. U vult daarop onze school als eerst voorkeur in. U geeft ook uw tweede, derde, vierde en vijfde voorkeur aan. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen noteren.

Vult u het aanmeldformulier alstublieft volledig in en controleer de al ingevulde gegevens goed. Klopt het allemaal? Dan kunt u het formulier ondertekenen. Wij vragen u het originele aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

Houdt u rekening met de uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier.

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • Kinderen geboren tussen 1 september t/m 31 december 2018: 3 maart 2022
  • Kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019: 2 juni 2022
  • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: 3 november 2022

U krijgt van ons via de post of mail een bewijs van aanmelding. Controleert u dit alstublieft goed. Klopt er iets niet? Neem dan direct contact met ons op.

Ook broertjes/zusjes en kinderen van de voorschool aanmelden

Ook als er al een broertje of zusje van uw kind op onze school zit, hebben wij uw aanmeldformulier nodig. U hoeft dan geen andere scholen in te vullen als tweede, derde, vierde of vijfde voorkeur. 

Voor een kind dat naar de voorschool van De Globe gaat, geldt hetzelfde: we hebben ook voor dit kind het aanmeldformulier nodig.

 Soms vragen wij om aanvullende documenten

Wij hebben aanvullende documenten nodig bij het aanmeldformulier als: 

  1. uw kind een ‘VVE-ja-indicatie’ heeft;
  2. uw kind naar een IKC gaat;
  3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier niet correct zijn;
  4. u een aanmeldformulier gebruikt zonder voorgedrukte persoonsgegevens (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?

U kunt het formulier downloaden van de website van onze school of afhalen op onze school. Neemt u alstublieft altijd een adresbewijs mee.

Heeft uw kind een plek op De Globe?

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van de eerste voorkeur geplaatst. Bij ruim 75 procent van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Wanneer een school meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Op dit moment verwachten we dat er voor alle aangemelde kinderen plaats is op De Globe. 

U ontvangt ongeveer twee weken na de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier een bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit laten weten aan de school. Dat moet voor een bepaalde datum. Welke dat is, vindt u in de brief. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats. 

Hoe gaat uw kind wennen in groep 1?

En dan is het moment daar: uw kind gaat naar groep 1. De meeste nieuwe kleuters wennen snel. Vaak gaan ze de eerste week halve dagen naar school. Wij stemmen graag met u af wat voor uw kind het beste is, voordat uw kind bij ons komt wennen. 

U bent van harte welkom met uw kind om een kijkje te nemen in de klas, nog vóór de eerste schooldag.

Na groep 1: verder naar groep 2/3

In groep 1 is uw kind spelenderwijs gewend geraakt aan het schoolse ritme en de routines, het samen spelen en werken in een groep. Uw kind heeft geleerd hoe hij/zij zelfstandig problemen oplost die hij/zij tegenkomt. Zoals wat te doen als je het even niet weet, wanneer en hoe vraag je hulp, hoe ga je met conflicten om, enzovoorts. U kind heeft een sprong gemaakt in het ontwikkelen van vaardigheden waarmee hij/zij verder kan leren in groep 3, zoals werkjes kiezen, zich langere tijd ergens op concentreren, ordenen, enzovoorts. En uw kind heeft heel veel geleerd op het gebied van taal en woordenschat, begrippen als boven/onder, meer/minder, en woorden die ze in hun dagelijkse omgeving vaak zullen gebruiken.
Die basis zoals hierboven omschreven is nodig om de hele verdere schoolcarriere op voort te bouwen.

Waarom een groep 2/3?

De Globe heeft ervoor gekozen om met groepen 2/3 te werken vanaf schooljaar 2019-2020. De afgelopen jaren hebben wij goed gekeken naar wat de kinderen op onze school nodig hebben om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is kort samengevat: