Uw kind is van harte welkom in groep 1

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u nader met ons kennismaken? Of wilt u uw kind inschrijven? U bent van harte welkom!


Onderwijsaanbod in groep 1

De kinderen op de Globe starten met leeftijdsgenoten in groep 1. Dat is een bewuste keuze. In het eerste schooljaar bieden wij de kinderen een intensief taalaanbod. Door onder andere dagelijks interactief voorlezen, lesjes in kleine en grote kring, vrij spel en begeleid spel in de hoeken, ontwikkelen de kinderen een grote woordenschat.

Tegelijkertijd leren ze samen te spelen in een groep, wat de basis legt voor samen werken, samen leren. Samen leren spelen is samen leren leven.

In groep 1 leren de kinderen wennen aan de schoolse routines. Ze leren steeds zelfstandiger te worden. Ook daarmee wordt de basis gelegd voor het verdere leren na groep 1.

Voorschool

Aan de Globe zijn twee voorschoolgroepen verbonden van Impuls; VVE De Globe en VVE De Kikker. Er is een samenwerking met deze twee groepen. Het is de beste voorbereiding op de basisschool. Ook uw peuter is nieuwsgierig en daarom is spelen voor hem de natuurlijke manier om de wereld te ontdekken.

Bij Impuls krijgt uw kind alle ruimte om te spelen, leren en groeien. Samen met andere kinderen uit de buurt en onder begeleiding van zorgzame pedagogische medewerkers. Meer informatie over het programma, rondleidingen en aanmeldingen en contactgegevens vindt u op de website van impuls.

Bij een aantal activiteiten in de groepen 1 van de Globe doen de kinderen van de voorschool mee en er is uitwisseling over de thema’s. Voor kinderen die vanuit die voorscholen naar de Globe gaan, is er in groep 1 twee maal per week een begeleider die komt ondersteunen. Zo worden ze goed begeleid bij de overgang naar de basisschool.

Wilt u nader kennis maken met De Globe?

Normaal houden we ongeveer eens per maand informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. 

Vanwege de corona-maatregelen is het echter voor ons niet mogelijk om grote groepen door de school te leiden. U kunt uw interesse nog steeds kenbaar maken via 020-4101627 of info@obs-deglobe.nl.

Mocht u niet kunnen komen naar een informatie ochtend, dan kunt u ook een afspraak maken voor een rondleiding.

U wilt uw kind aanmelden voor De Globe?

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2023).

U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
 Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten. Voor dit schooljaar staan deze gepland op:

 • ma 11 dec  2023
 • ma 22 jan  2024
 • ma 4 mrt 2024
 • ma 22 apr 2024
 • ma 27 mei 2024

Wilt u graag naar een informatiebijeenkomst? U kunt zich hiervoor aanmelden door een email te sturen naar info@obs-deglobe.nl

of door telefonisch contact op te nemen met de school (020-4101627)

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een oudere broer of zus al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert; in dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursformulier op tijd ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.

Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:  www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier bij ons op school krijgen.
Voeg in dit geval altijd een adresbewijs toe, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren (en de voorrangsscholen bepaald worden).

 Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021                 7 november 2024

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november – onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen –  de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.

Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
 2. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 4. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 5. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 6. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
 3. Het kind woont buiten Amsterdam.

In de afgelopen jaren hebben wij vrijwel alle geregistreerde kinderen geplaatst.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.
Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen):
T: 020 244 6345
E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Heeft uw kind een plek op De Globe?

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van de eerste voorkeur geplaatst. Bij ruim 75 procent van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Wanneer een school meer aanmeldingen krijgt dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Op dit moment verwachten we dat er voor alle aangemelde kinderen plaats is op De Globe. 

U ontvangt ongeveer twee weken na de uiterste inleverdatum van het aanmeldformulier een bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit laten weten aan de school. Dat moet voor een bepaalde datum. Welke dat is, vindt u in de brief. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats. 

Hoe gaat uw kind wennen in groep 1?

Starten in groep 1

En dan is het moment daar: uw kind gaat naar groep 1. Op onze school starten alle 4 jarige kinderen in groep 1. Dit is een kleine groep waar de kinderen de basisvaardigheden leren die nodig zijn om straks door te stromen naar groep 1-2. Ze leren bijvoorbeeld een langere tijd rustig in een kring zitten, samen spelen, zelfstandig werkjes maken, opruimen maar ook omkleden voor de gym, omgaan met uitgestelde aandacht en om hulp kunnen en durven vragen. 

 De nadruk in groep 1 ligt voornamelijk op het verder ontwikkelen van de Nederlandse taal zodat uw kind zich steeds beter kan uiten. We vinden het belangrijk dat hij/zij kan vertellen wat hij voelt, denkt en wilt.

 Kinderen die al naar een voorschool zijn geweest of naar een kinderdagverblijf, beheersen deze vaardigheden vaak al een beetje. Zij kunnen dan eerder doorstromen naar een groep 1-2. Per vakantieperiode bekijken de leerkrachten samen met de intern begeleider welke kinderen al toe zijn aan een volgende stap en dus naar een 1-2 groep kunnen. 

 Naar groep 1-2

Ook in groep 1-2 besteden we heel veel aandacht aan de Nederlandse woordenschat. De woorden worden altijd aangeboden vanuit een thema. Kinderen onthouden nieuwe woorden vaak beter als deze horen bij een thema. Naast woordenschat leren kinderen ook bepaalde rekenvaardigheden zoals bijvoorbeeld tellen, meten en getalbegrip. 

 Concentreren, zelf werkjes kiezen en samenwerken zijn ook belangrijke vaardigheden die in groep 1-2 verder worden aangeleerd. Op deze manier ontstaat er een mooie basis waarop uw kind voort kan bouwen gedurende de verdere schoolcarrière. 

Na groep 1: verder naar groep 1/2

In groep 1 is uw kind spelenderwijs gewend geraakt aan het schoolse ritme en de routines, het samen spelen en werken in een groep. Uw kind heeft geleerd hoe hij/zij zelfstandig problemen oplost die hij/zij tegenkomt. Zoals wat te doen als je het even niet weet, wanneer en hoe vraag je hulp, hoe ga je met conflicten om, enzovoorts. Uw kind heeft een sprong gemaakt in het ontwikkelen van vaardigheden waarmee hij/zij verder kan leren in groep 1/2, zoals werkjes kiezen, zich langere tijd ergens op concentreren, ordenen, enzovoorts. En uw kind heeft heel veel geleerd op het gebied van taal en woordenschat, begrippen als boven/onder, meer/minder, en woorden die ze in hun dagelijkse omgeving vaak zullen gebruiken.
Die basis zoals hierboven omschreven is nodig om de hele verdere schoolcarriere op voort te bouwen.